Despre noi
PDF Print E-mail

Asociaţia „Arta Tradiţională” este o organizaţie neguvernamentală, neafilită politic si religios, independentă şi non-profit. Noi asociatii, am hotarât ca în baza dreptului nostru constitutional la libera asociere si a voinţei noastre libere consimţite şi în baza art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, republicată să ne asociem în vederea constituirii unei asociaţii cu personalitate juridică, un patrimoniu afectat, autonom, permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul nostru, pentru a fi folosită la realizarea unor activităţi de interes general şi comunitar în domeniile social, cultural, instructiv-educativ, prin intermediul Asociaţiei ce se constituie prin prezentul Statut şi Actul Constitutiv alăturat.

Scopul şi obiectivele

Scopul asociaţiei „Arta Tradiţională” este cultural şi instructiv educativ pentru a asigurara descoperirea, renaşterea, dezvoltarea, cultivarea, conservarea, promovarea şi valorificarea artei şi culturii materiale şi spirituale tradiţionale româneşti.

Principalul obiectiv este de a iniţia şi pregati manifestări, în special tabere si intruniri cu participare naţională şi internaţională axate pe meşteşuguri tradiţionale: prelucrarea pietrei, prelucrarea metalului, prelucrarea argilei, pictura pe sticla si lemn, prelucrarea lemnului, prelucrarea fibrelor textile, prelucrarea pieilor, prelucrarea produselor alimentare şi manifestări ale culturii spirituale, în special cu caracter folcloric.

Asociaţia işi propune organizarea de evenimente şi în cadrul manifestărilor de acest gen, să pună în practică toate măsurile necesare pentru derularea acestora, coordonând în acest scop evenimentul şi asigurând totodată colectarea de fonduri necesare pentru organizarea şi promovarea artei şi culturii tradiţionale româneşti. Asociaţia va activa pentru sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor culturale în folosul comunităţii.

Valorile

Meşteşugurile tradiţionale româneşti, practicate, încă, în toate zonele etnografice ale României, pot fi ridicate la rang de mare artă în ceea ce priveşte potenţialul oferit de acestea pentru domeniul decoraţiunilor interioare de inspiraţie tradiţională, deoarece caracteristica esenţială a interiorului tradiţional românesc este că formează un ansamblu bogat de o mare varietate artistică.

Asociaţia „Arta Tradiţională”, prin membrii angajaţi si voluntari, respectă şi promovează valorile care animă arta populară tradiţională şi crede în importanţa participării membrilor comumnităţii la revigorarea artei populare tradiţionale autentice, a mesteşugurilor care o susţin şi a manifestărilor de cultură spirituală.

Read more...
 
PDF Print E-mail

Dacă doriţi să ne susţineţi activităţile puteţi redirecţiona 2% din impozitul datorat statului către Asociaţia Arta Tradiţională.

Această sumă va fi luată din banii pe care Dvs. i-aţi dat deja la bugetul de stat sub formă de impozit pe venit pe anul 2010.

Pentru aceasta trebuie să completaţi Declaraţia 230 şi să o trimiteţi prin poştă la Administraţia financiară de care aparţineţi până la 15 mai 2011.

Dacă doriţi, completaţi cererea şi o vom trimite noi.

 

Instrucţiuni de completare:

- Descărcaţi declaraţia de aici: Declaraţia 230

- Listaţi declaraţia

- Completaţi punctul I: datele personale

- Semnaţi declaraţia şi scrieţi data completării

- Trimiteţi declaraţia la Administraţia financiară de care aparţineţi sau daţi-ne-o nouă să o trimitem la Finanţe până la 15 mai 2011.

Vă mulţumim !